Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper, NSG, leder och samordnar de gemensamma nationella stödfunktioner som behövs för kunskapsstyrningen

De stödfunktioner det handlar om är exempelvis kvalitetsregister, patientsäkerhet och metoder för att producera kunskapsstöd. Deras uppdrag varierar med ämnesområdet.

Nationella samverkansgrupper på SKL