Sjukvårdsregionala samverkansgrupper RSG

Expertgrupper inom sina områden. Är behjälpliga mot de sjukvårdsregionala programområderna (RPO)