Nationella programområden

Ett nationellt programområde, NPO, består av experter med bred kompetens inom och överblick över hela området

Det kommer att finnas ett tjugotal nationella programområden med representanter från alla sjukvårdsregioner. Till sin hjälp kan varje nationellt programområde skapa nationella arbetsgrupper, NAG.

Nationella programområden på SKL
Nationella arbetsgrupper på SKL

Vad ska de nationella programområdena göra?
Varje nationellt programområde leder och samordnar kunskapsstyrningen inom sitt område. De ska även:

  • leda/genomföra nationella behovsanalyser och gapanalyser, men även identifiera behov av kunskapsstöd och ge förslag på åtgärder och prioriteringar.
  • delta i arbetet med att utveckla och använda nationella kvalitetsregister
  • omvärldsbevaka
  • delta i arbetet med ordnat införande/ordnad utfasning av behandlingar
  • arbeta med kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård-behandlingsrekommendationer – SVF
  • delta i arbetet med nivåstrukturering
  • hjälpa till i arbetet med eventuella statliga satsningar
  • samverka med myndigheter inom aktuellt område
  • arbeta med till exempel e-hälsa och kompetensutveckling

Värdskap
Varje programområde är kopplat till en sjukvårdsregion som har värdskap. Den norra regionen har ett särskilt ansvar för endokrina sjukdomar och levnadsvanor. Det betyder att regionen erbjuder administrativ processledare och bidrar med kompetens och utvecklingskraft.

Helen Abrahamsson, processledare Endokrina sjukdomar, tel 070-346 93 65

Kristine Bergström, processledare Levnadsvanor, tel 070-248 27 56