Reviderad prislista, bilaga 3

oktober 19, 2021

Vid förbundsdirektionens möte den 28 september 2021 § 63, beslutades att revidera regionavtalets prisbilaga 3. Revideringen avser vårdtjänster för Livsstilsbehandling…
Läs mer »

Sommarhälsning från NRF

juni 21, 2021

Hej! Nu väntar sommaren, förhoppningsvis med sköna ledigheter och möjligheter till återhämtning efter en arbetstyngd vinter. Vi hoppas också att…
Läs mer »

Tillgänglighetsdelegationen

juni 16, 2021

Tillgänglighetsdelegationen För att korta väntetider i vården har regeringen utsett en utredare och en delegation som ska arbeta för ökad…
Läs mer »

Beredningsgrupp 2 NHV

juni 16, 2021

Beredningsgrupp 2 NHV Socialstyrelsens utlyser tillstånd för ansökan om att få bedriva NHV. Utlysningarna bygger på GD:s beslut om antal…
Läs mer »

Samverkans- och Regionvårdsavtal 2021

december 16, 2020

. . Nu finns Samverkans- och Regionvårdsavtal 2021 samt prislistor tillgängligt på vår hemsida. Samverkansavtal och avtal om regionsjukvård (norrasjukvardsregionforbundet.se)