Kontakter

Kontakt med Norra sjukvårdsregionförbundet:

Besöksadress: Regionhuset, 901 89 Umeå
Postadress: Köksvägen 11, Regionhuset, 901 89 Umeå
Mejladress: nrf@norrarf.se
Organisationsnummer: 222000-1651

 


Nina Fållbäck Svensson
Förbundsdirektör
nina.fallback.svensson@norrarf.se
090-785 7412
070-387 3661

Annika Renström
Förbundsekonom
annika.m.renstrom@norrarf.se
090-785 7413
076-136 3303

Viktor Sjödin
Förbundssekreterare
viktor.sjodin@norrarf.se
090-785 7411
073 - 842 13 44

Helen Abrahamsson
Processledare endokrina sjukdomar och Sjukvårdsregional samordnare kunskapsstyrning
helen.abrahamsson@norrarf.se
070-346 9365

Susanne Waldau
susanne.waldau@norrarf.se
070-398 8334

Åsa Matero
Processledare psykisk hälsa
asa.matero@norrarf.se
076-117 9137

Kristine Bergström
Processledare levnadsvanor
kristine.bergstrom@norrarf.se
070-248 27 56

Maria Marklund
Administratör
maria.b.marklund@norrarf.se
073-038 70 10