Kirurgi och plastikkirurgi

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022:

  • Strukturera upp möten inom RPO.
  • Ta fram en plan för hur nivåstruktureringen inom norr ska utvecklas.
  • Kompetensstege tas fram för sjuksköterskor.
  • Bevakning av arbeten inom övriga områden där kirurgi ingår för etablering av sjukvårdsregionalt system för kunskapsstyrning.
  • Organisera för att utveckla och komplettera brister inom operationskapacitet och se över kompetens för t.ex. sjuksköterskor.
  • Utveckla regionuppdraget gällande traumakirurgi.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: urban.arnelo@regionvasterbotten.se

Anna Warg, Jämtland-Härjedalen

Richard Högström, Jämtland-Härjedalen

Magdalena Bäcklund, Norrbotten

Patrik Olsson, Norrbotten

Urban Arnelo, ordförande, Västerbotten

Amir Sherif, Västerbotten

Hanna Nyström, NPO-ledamot, Västerbotten

Åsa Mattsson Rumm, Västernorrland

Artur Jänes, Västernorrland