JA till att handleda ST-läkare på distans – artikel i läkartidningen

Ja till att handleda på distans

I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen har landstingen i flera år velat ha möjlighet att handleda ST-läkare på distans. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara. Nu ger Socialstyrelsen dem tummen upp.

– Äntligen har vi nått målet, utropar Lennart Moberg när Läkartidningen når honom.
Han har företrätt Norrlandstingen i frågan som de väckte 2015, men har numer hunnit gå i pension från sin tjänst som samordnare i regiondirektörens stab i region på ett annat