Infektionssjukdomar

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Påbörja arbetet i RPO.  
  • Identifiera sjukvårdsregionala förbättringsområden. 
  • Utveckla former för ökad digital- och mobil vård. 
  • Utveckla gällande vårdnivåer och kompetensnivåer.
  • Samarbete med glesbygdsmedicin, jämlik vård även i glesbygd. 
  • Titta över om det finns påbörjade LPO-grupperingar inom området. 

Ledamöter

Kontakt för gruppen: helena.lindmark@regionvasterbotten.se

Sara Mörtberg, NPO-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Jessica Nääs, Jämtland-Härjedalen

Johan Hansson, Jämtland-Härjedalen

Magdalena Lindvall, Norrbotten

Sanne Hovmöller, Norrbotten

Helena Lindmark, ordförande, Västerbotten

Håkan Ekvall, Västernorrland