Hud- och könssjukdomar

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Utveckla arbetet mellan RPO och LPO.
  • Nära vård som t ex webbaserade utbildningar både till patienter och personal tas fram, liksom att behandling med internetbas utvecklas.
  • Samordning av tillgång till specialister bör utvecklas ytterligare för att gemensamt kunna lösa tillgängligheten.
  • Utveckling av arbetet med distanslösningar exempelvis med implementering av teledermatoskopi till ett centrum.
  • Utveckla digitalkonsultation över norra regionen.

Ledamöter

kontakt för gruppen: richard.lindstrom@regionvasterbotten.se

Eva Kallberg, Jämtland-Härjedalen

Nadia Kykina, Jämtland-Härjedalen

Adriana Herrera, Norrbotten

Richard Lindström, ordförande, Västerbotten

Åsa Nordlund, Västerbotten

Virginia Zazo, NPO-ledamot, Västerbotten

Lena Fagerblom, Västernorrland

Sara Eriksson, Västernorrland