Hösten 2021s temainriktade webbinarium inom kunskapsstyrning

Föreläsningsmaterialet finns tillgängligt efter varje webbinarium

 

Måndag 20 september  
Kunskapsstyrningssystemet och förväntningar på utveckling (kunskapsstöd, strukturer och arbetsprocesser för att göra skillnad, nuläge nationellt och lokalt) 

Måndag 18 oktober
Kunskapsstyrningssystemet och gapanalyser och genomförandeplaner (stöd och hjälpmedel för analys och presentation av det som behöver göras)

• Måndag 15 november 14.00-16.30
Kunskapsstyrningssystemet och planeringen när förändringen är utmanande (förutsättningar och metoder för systematisk utveckling när och där det behövs)

• Måndag den 29 november 14.00-16.30
Uppföljning och analys, del 1
(förutsättningar för uppföljning och analys i relation till kunskapsstyrning)

• Måndag den 13 december 14.00-16.30
Uppföljning och analys, del 2
(erfarenheter och behov i relation till kunskapsstyrning)