Hjärt- och kärlsjukdomar

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Gemensam kompetensförsörjning, rekryterings- och utbildningsinsatser. 
  • Förbättrat och effektiviserat kompetensnyttjande, rutiner ska utarbetas.
  • Nivåstrukturering gällande implantationer av pacemaker och framför allt sviktpacemaker.
  • Behov av stöd med uppföljning och analys.
  • Behov av att bilda RAG kärlkirurgi.
  • PCI och CABG behandlingsmetoder – fördelningen behöver ses över.
  • Att centralisera PCO – CTO till ett sjukhus inom norra sjukvårdsregionen.
  • Digitala patientbesök kommer att utvecklas inom regionerna.

Ledamöter

Kontakt för gruppen: fredrik.holmner@regionvasterbotten.se

Fredrik Bernsten, Jämtland-Härjedalen

Katarina Johansson, Norrbotten

Ann Wanhatalo, Norrbotten

Anders Holmgren, NPO-ledamot, Västerbotten

Fredrik Holmner, ordförande, Västerbotten

Carina Bäckman, Västerbotten

Maria Strandberg, Västernorrland

Daniel Wadell, Västernorrland