Struktur och organisation

I maj 2018 beslutade Förbundsdirektionen att föreslå norra sjukvårdsregionen att anta gemensam riktlinje, struktur och organisation för sjukvårdsregional vård på distans.

Målet är att kunna öka antalet tillämpningar för vård på distans sjukvårdsregionalt.

Implementering av förslaget pågår där Styrgrupp för sjukvårdsregional vård på distans har en nyckelroll och där ett av de första uppdragen är att tillsätta koordinatorsfunktionen.

Gemensam riktlinje för utveckling och förvaltning av sjukvårdregionala vård på distans-tillämpningar

Struktur, organisation och processbeskrivningar

Uppdragsbeskrivningar

Läs mer om bakgrund till och om projektet som tagit fram förslaget här.