Kontaktpersoner


Susanne Andersson
Utvecklingsledare Invånartjänster, Region Norrbotten
susanne.b.andersson@norrbotten.se
0920-28 46 36

Henrik Dahlberg
Teamledare MTA Vård på distans, Region Västernorrland
henrik.dahlberg@rvn.se
0660-890 51

Bo Karlsson
IT-strateg, distansöverbryggande tjänster, Region Jämtland-Härjedalen
bo.karlsson@regionjh.se
063-14 76 40

vakant
Region Västerbotten