Vård på distans

Andreas Lindqvist i Gottne
Andreas får hjälp av handrehab av sin skadade hand via dator i hemmet

Genom att använda tekniska lösningar och förändrade arbetssätt kan vården göras tillgängligare för invånare i norra sjukvårdsregionen. Målet med arbetssättet är bland annat att tillgängliggöra kompetens, förhindra undvikbara resor, öka vårdkvalitén genom större delaktighet och bättre beslutsunderlag samt öka förutsättningarna till kompetensöverföring och utbildning. De stora avstånden inom norra sjukvårdsregionen gör också att arbetssätten bidrar till effektivisering av arbetsflöden, minskade kostnader för patientresor och positiva miljöeffekter.

Områden där vård på distans används i stor utsträckning är inom multidisciplinär rondverksamhet, rehabilitering, konsultation, överlämning och uppföljning.

De stora utmaningarna med att utöka användningen av vård på distans i regionen handlar i huvudsak om att förändra traditionella arbetsätt och skapa organisatoriska och personella förutsättningar. Det är också viktigt att etablera tydliga rutiner för exempelvis ersättning mellan vårdgivare, journalföring, patientansvar och uppföljning.