Samverkansgrupp för jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet och jämställdhet är grundläggande målsättningar inom Norra sjukvårdsregionen. Förbundsdirektionen har också i ett beslut 2011 lyft fram den frågan som en av de viktigaste att stödja i det regiongensamma arbetet.

För att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och därigenom stödja utvecklingen inom området har en samverkansgrupp inrättats.

Gruppen besår av en företrädare från respektive region inom Norra sjukvårdsregionen:

Malin Frykman, Region Västernorrland

Linda Moestam, Region Norrbotten

Sara Engström Region Norrbotten

Syvonne Nordström, Region Jämtland Härjedalen

Sofia Elwén, Region Västerbotten