Strama

Nationella STRAMA (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995. Nu beskrivs STRAMA oftast som samverkan mot antibiotikaresistens och är en del av SKRs arbete med kunskapsstyrning.

Norra regionens representant:

  • Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten

Läs mer om STRAMA 

STRAMA nätverkets hemsida