Strama

Nationella STRAMA (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995. Nu beskrivs STRAMA oftast som samverkan mot antibiotikaresistens och är en del av SKLs arbete med kunskapsstyrning.

Norra regionens representant:

  • Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten

Läs mer om STRAMA på SKL:s hemsida 

STRAMA nätverkets hemsida