Inera beredningsgrupp

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Inera leds av en politisk styrelse med regionråd. Beredningsgruppen består av regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. VD ansvarar för verksamheten och har till sitt stöd en ledningsgrupp. Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och  samverkan med landstingen/regionerna och kommunerna.

Norra sjukvårdsregionens representant i beredningsgruppen

  • Hans Svensson Region Jämtland Härjedalen

Läs mer om Inera

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.