Representanter i nationella organ

Norra sjukvårdsregionförbundet medverkar i vissa nationella organ genom av Förbundsdirektionen utsedda företrädare; förtroendevalda och/eller tjänstepersoner.