Rådet för vård och omsorg i glesbygd

Rådet för vård och omsorg i glesbygd upprättades efter beslut av Förbundsdirektionen 2017-09-24 § 41 och består av en till två ledamöter från regionerna i Norra sjukvårdsregionen samt förbundsdirektören. Rådet adjungerar kompetens vid behov.

Rådets uppdrag är att vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling inom vård och omsorg i glesbygd med syfte att ständigt utveckla dessa områden i Norra sjukvårdsregionen. Genom samverkan i rådet kan parternas initiativ/verksamhet inom dessa områden förstärka varandra. Rådet kan i sitt arbete också samverka med andra aktörer.