Klinisk neurofysiologi

Projektet ska säkra att regionerna kan göra upphandlingar av teknisk utrusning som fungerar i hela norra sjukvårdsregionen. I projektet ingår också att åstadkomma ett kliniskt samarbete och ett ömsesidigt ansvar för att säkra kompetensförsörjning inom området.

 

Sidan senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Skriv ut sida