Vävnadsdonation

Rutiner för vävnadsdonation erhålls alltid direkt från den aktuella vävnadsinrättningen.

Generella frågor och intresse av att starta upp vävnadsdonationsverksamhet kan diskuteras med regionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska. Välkommen att kontakta oss på denna mejladress donation@regionvasterbotten.se

 

Folder för anhöriga (klicka på bilden nedan)

Anhorigfolder_2