Multidisciplinära regionronder

Rondansvariga och rondsamordnare för regionala multidisciplinära röntgenronder:
Rondsamordnare/rondansvarig multidisciplinära röntgenronder (MDRR)

Rutiner för regionala multidisciplinära regionkonferenser (MDK):