Kliniska utredningar och rapporter

 

Utförda miljömedicinska bedömningar och rapporter inom Klinisk miljömedicin norr, KMN.

Rapporterna är i pdf-format. Vid önskan om pappersversion, var god ange önskad rapport samt adressuppgifter via amm@regionvasterbotten.se. Dokumenten har avpersonifierats i enlighet med PUL för att skydda den enskildes integritet.

Buller

Föroreningar i mark, dricksvatten eller livsmedel

Utomhusmiljö

Inomhusmiljö

Strålning

Hälsorelaterad miljöövervakning – Miljöhälsorapporter

Rådgivning, utlåtanden, remissvar

Kronologisk förteckning

 

Buller

 

Föroreningar i mark, dricksvatten eller livsmedel

 

Utomhusmiljö

 

Inomhusmiljö

 

Strålning

 

Hälsorelaterad miljöövervakning – Miljöhälsorapporter

 

Rådgivning, utlåtanden, remissvar

 

Kronologisk förteckning

2019

2018

 

2017

2016

2015

2014

2013 eller tidigare