Läkemedelsråd

Läkemedel utgör en stor andel av sjukvårdsregionens kostnader. Ett aktivt arbete för att minska kostnaderna är därför angeläget och pågår i samtliga regioner. Regionala läkemedelsrådet består av två representanter från varje region. Deras kartläggningar och jämförelser bidrar till regionens kostnadsminskningar.

Läkemedelsrådet arbetar för att uppnå så enhetliga rekommendationslistor som möjligt i regionen. Genom samarbete utvecklar och effektiviserar man också utbildningsaktiviteter inom läkemedelsområdet.

I läkemedelsrådet ingår:

Karin Lindgren, läkemedelsstrateg, Region Jämtland-Härjedalen

Kristina Seling, ordförande läkemedelskommittén, Region Jämtland-Härjedalen

Lena Wiberg, samordnare läkemedelsenheten, Region Västernorrland

Maria Book, apotekare läkemedelsenheten, Region Västernorrland

Maria Lindström, ordförande läkemedelskommittén, Region Västernorrland

Yvonne Nilsson, läkemedelsstrateg, Region Västerbotten

Bo Sundqvist, ordförande läkemedelskommittén, Region Västerbotten

Marit Danell-Boman, verksamhetschef Läkemedelscentrum, Region Västerbotten

Jörn Schneede, Klinisk farmakologi Umeå,  Region Västerbotten

Linda Grahn, ordförande läkemedelskommittén, Region Norrbotten

Anders Bergström, läkemedelschef, Region Norrbotten