Kontaktpersoner för nationella samverkansgrupper

Ledamöter för de nationella samverkansgrupperna

NSG Metoder för kunskapsstöd
Susanne Waldau, Strateg kunskapsstyrning, Region Västerbotten

NSG Uppföljning och analys
Hanna Vahlund, Regionledningsförvaltningen, planeringschef och verksamhetschef ekonomi och samordning, Region Västernorrland

NSG Läkemedel och medicinteknik
Pia Näsvall, bitr  Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten

NSG Patientsäkerhet
Maria Omberg, Verksamhetschef smittskydd och vårdhygien, Region Jämtland Härjedalen

NSG Kvalitetsregister
Arvid Widenlou Nordmark, Nationell registersamordnare inom cancer vid Regionalt Cancercentrum Norr

NSG Strukturerad vårdinformation
Anders Nordin, Chef IT/MT, Region Norrbotten
Ragnberth Helleday, Medicinläkare, vårdsystemägare e-hälsa, Region Västerbotten

 Ledamöter i respektive nationell samverkansgrupp SKR