Sjukresor

För att arbeta med gemensamma frågor kring sjuktransporter finns en samverkansgrupp med representanter från de fyra norrlandstingen som sammanträder 2-4 ggr/år.

Sjuktransportgruppens uppdrag är samordning inom hela sjuktransportområdet, d.v.s. alla transportslag med både medicinska och ekonomiska frågor, inkl flygläkarjour.

I gruppen ingår:

Anita Secher, verksamhetschef, Region Jämtland-Härjedalen

Erik Sandström MLA Ambulanssjukvården, Region Jämtland-Härjedalen

Fredrik Granholm, Region Västernorrland

Anders Lundin, Region Västernorrland

Simone Edqvist-Öhrner, Region Västerbotten

Erik Nordhall, Region Västerbotten

Helge Brändström,  Region Västerbotten

Stig Holmberg, länsansvarig ambulanssjukvården, Region Norrbotten

Annika Renström, förbundsekonom, Norra sjukvårdsregionförbundet