Ambulans och sjukresegruppen

För att arbeta med gemensamma frågor kring sjuktransporter finns en samverkansgrupp med representanter från de fyra norrlandstingen som sammanträder 2-4 ggr/år.

Sjuktransportgruppens uppdrag är samordning inom hela sjuktransportområdet, d.v.s. alla transportslag med både medicinska och ekonomiska frågor, inkl flygläkarjour.

Ordförande för gruppen är Stig Holmberg, länsansvarig ambulanssjukvården, Region Norrbotten