Expert- och arbetsgrupper

Inom regionförbundet finns grupper för samverkan inom olika områden som valts ut för att samverkan inom dessa områden tillför ett mervärde för regionen. För de fasta grupperingarna finns uppdraget beskrivet i förbundets arbetsordning.