Strokesjukvård

Magnus Gibson – Region Jämtland-Härjedalen
Johan Niklasson – Region Norrbotten
Fredrik Björck – Region Västernorrland
Hans Lindsten – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag

2018
2017
2014