Reumatologi

Ledamöter regionala chefssamråd – Reumatologi

Torgny Smedsby – Region Jämtland-Härjedalen
Maria Klosinska-Linder – Region Norrbotten
John Svensson – Region Västernorrland
Kristina Juneblad – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag

2018
2017
2015-2016/06
2014