Rehabilitering

Ledamöter regionala chefssamråd – Rehabilitering

Ann Axelsson – Region Jämtland Härjedalen
Fredrik Andersson (smärta) – Region Jämtland-Härjedalen
Stefan Stridsman – Region Norrbotten
Mikael Waller – Region Norrbotten
Gunilla Engström (smärta) – Region Norrbotten
Karin Dunberg  – Region Västernorrland
Hans Lindsten – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag

Rehabilitering 2018

Smärtrehab 2017
Neurorehab 2017

Smärtrehab 2015-2016/06
Neurorehab 2015-2016/06

Smärtrehab 2014
Neurorehab 2014