Primärvård

Ledamöter regionala chefssamråd – Primärvård

Anna Granevärn – Region Jämtland-Härjedalen
Anita Gustavsson –  Region Norrbotten
Mari Huhtanen – Region Norrbotten
Anna-Lena Lundberg – Region Västernorrland
Håkan Larsson – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag