Ortopedi

Ledamöter regionala chefssamråd – Ortopedi

Lars Holgén – Region Jämtland-Härjedalen
Anders Sundelin – Region Norrbotten
Johan Nilsson – Region Västernorrland
Ulrika Bergström – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag

2018
2017
2015-2016/06
2014