Käkkirurgi

Ledamöter regionala chefssamråd – Käkkirurgi

Peter Bodemyr – Region Jämtland-Härjedalen
Peter Arvidsson – Region Norrbotten
John Kristoffersen – Region Västernorrland
Carina Lundqvist – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsuppdrag