Internmedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Internmedicin

Maria Ajax – Region Jämtland-Härjedalen
Irene Brännmark – Region Norrbotten
Maria Strandberg – Region Västernorrland
Cecilia Mattsson – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag

Internmedicin 2018

Internmedicin 2017

Internmedicin 2015-2016/06
Endokrinologi 2015-2016/06
Gastroenterologi 2015-2016/06

Internmedicin 2014
Endokrinologi 2014
Gastroenterologi 2014
Lungmedicin 2014
Njurmedicin 2014