Hjärtsjukvård

Ledamöter regionala chefssamråd – Hjärtsjukvård

Jan Hansson – Region Jämtland-Härjedalen
Lena Juntti-Larsson – Region Norrbotten
Per Blomström – Region Västernorrland
Magnus Hedström – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag

2018
2017
2015-2016/06
2014