Bild- och funktionsmedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Bild- och funktionsmedicin

Anne Hallqvist – Region Jämtland-Härjedalen
Johannes Arnesen och Maria Bergkvist – Region Norrbotten
Eva Fehrman – Region Västernorrland
Jörgen Strinnholm – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag

2018
2017
2015-2016/06
2014