Barn-och ungdomsmedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Barn- och ungdomsmedicin

Lars Westergren – Region Jämtland-Härjedalen
Yonas Tewolde Berhane  – Region Norrbotten
Anne Thelander – Region Västernorrland
Antti Holsti – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag

2018
2017
2015-2016/06
2014