Anestesi, intensiv, traumavård

Ledamöter regionala chefssamråd – Anestesi, intensiv-, traumavård

Caroline Starlander – Region Jämtland-Härjedalen
Per Marcusson – Region Norrbotten
Anders Setterqvist – Region Västernorrland
Johan Thunberg – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017