Allmänkirurgi

Ledamöter regionala chefssamråd – Allmänkirurgi

Anna Warg – Region Jämtland-Härjedalen
Mikael Dahlberg – Region Norrbotten
Åsa Mattson Rumm – Region Västernorrland
Torbjörn Myrnäs – Region Västerbotten
Amir Sherif – Umeå Universitet

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2018
2017
2015-2016/06
2014