Regionala chefsamråd

Sjukvårdsregionala chefsamråd har övergått till Sjukvårdsregionala programområden RPO och återfinns under kunskapsstyrning

Inom medicinska områden som bedriver högspecialiserad vård finns chefsamråd med representanter från respektive region inom Norra sjukvårdsregionen. Chefsamråden har i sitt grunduppdrag att bidra till att utveckla vården i regionen.

Chefsamråden ska stödja införandet av nationella medicinska riktlinjer. Verka för att läkemedelsanvändningen är effektiv. Bevaka utbildning och forskningsfrågor och vara remissinstans/medicinsk expertgrupp. Förbundsdirektionen beslutar också om särskilda uppdrag till chefsamråden.

Generella uppdrag/riktlinjer
Generellt uppdrag chefsamråden beslutad 2012-05-22
Riktlinjer för chefsamråden beslutad 2012-02-29, reviderad 2016-12-07
Checklista- dagordning

Uppdrag 2014
Uppdrag chefsamråden 2014
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2014

Uppdrag 2015-2016/06
Uppdrag chefsamråden 2015-2016/06
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2015-2016/06

Uppdrag 2017
Uppdrag chefssamråden 2017
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2017

Uppdrag 2018
Uppdrag chefsamråden 2018
Rapportmall 2018

Ledamöter regionala chefsamråd (uppdaterad 2019-11-04)