Regionala chefsamråd

Inom medicinska områden som bedriver högspecialiserad vård finns chefsamråd med representanter från respektive region inom Norra sjukvårdsregionen. Chefsamråden har i sitt grunduppdrag att bidra till att utveckla vården i regionen.

Chefsamråden ska stödja införandet av nationella medicinska riktlinjer. Verka för att läkemedelsanvändningen är effektiv. Bevaka utbildning och forskningsfrågor och vara remissinstans/medicinsk expertgrupp. Förbundsdirektionen beslutar också om särskilda uppdrag till chefsamråden.

Generella uppdrag/riktlinjer
Generellt uppdrag chefsamråden beslutad 2012-05-22
Riktlinjer för chefsamråden beslutad 2012-02-29, reviderad 2016-12-07
Checklista- dagordning

Uppdrag 2014
Uppdrag chefsamråden 2014
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2014

Uppdrag 2015-2016/06
Uppdrag chefsamråden 2015-2016/06
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2015-2016/06

Uppdrag 2017
Uppdrag chefssamråden 2017
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2017

Uppdrag 2018
Uppdrag chefsamråden 2018
Rapportmall 2018

Ledamöter regionala chefsamråd (uppdaterad 2019-11-04)