Arbetsmedicinskt regionuppdrag

 

Det arbetsmedicinska regionuppdraget innebär en gemensam satsning inom norra sjukvårdsregionen för att säkerställa utveckling, forskning och spetskompetens inom arbetsmedicin och innefattar

– forskningsutveckling

– utbildnings- och informationsverksamhet inom regionen

– externt stöd till regionens företagshälsovård och dess arbets- och miljömedicinska kliniker

Regionsamverkan finansierar en professur i arbets- och miljömedicin på Umeå Universitet.

”Arbetsmedicin Norr” är ett gemensamt samlingsnamn för det arbetsmedicinska regionuppdraget och de arbets- och miljömedicinska kliniker som finns i  Sundsvall och Umeå.