Kurser, konferenser, seminarier

 

För aktuella och kommande utbildningar, var god se Arbets- och miljömedicins webbplats.

UTBILDNINGAR 2019

3/12 Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, Luleå

Medicinska kontroller i arbetslivet, Luleå 2019-12-03.

4/12 Fortbildning Hand-armvibrationer, Luleå

Fortbildning Hand-armvibrationer, Luleå 2019-12-04.

6/11 Fortbildning Hand-armvibrationer, Sundsvall

Fortbildning Hand-armvibrationer, Sundsvall 2019-11-06.

23/9 Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, Umeå

Medicinska kontroller i arbetslivet, Umeå 2019-09-23.

10/9 Nätverksträff för ergonomer i Norrland

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå 2019-09-10.

Presentationer:

Tandläkarprojektet – Tina Rönnlund Borg

Synergonomi – Per Nylén

Impingement – Gunilla Dahlgren

22/5 Ventilation och inomhusmiljö, Luleå

Ventilation och inomhusmiljö, Luleå 2019-05-22.

Presentationer/kursmaterial:

Ventilation och inomhusmiljö, Berit Edvardsson

Ventilation och inomhusmiljö, Lars Ekberg – Åhörarkopior

Ventilation och inomhusmiljö, Lars Ekberg

SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem, Lars Ekberg

22/5 Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Gällivare – OBS! INSTÄLLD

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Gällivare 2019-05-22.

21/5 Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Luleå – OBS! FULLBOKAD

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Luleå 2019-05-21.

Presentationer/kursmaterial: Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Luleå 21/5

Introduktion LSJ 190521

Kognition_Promotiva aspekter MN

Kognitiv ergonomi SN

Kognitiv funktion nedsättningar och utredningar

Rehabilitering kogn funktion LSJ 190521

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016

Kognitiv ergonomi RV kort

Kognitiv ergonomi RV lång

Referenslista kognitiv utbildning

14/5 Internseminarium: Arbete i aktivitetsbaserade kontor

Arbete i kontor 190514, Lisbeth Slunga Järvholm

7/5 Spirometri, Umeå

Spirometri, Umeå 2019-05-07.

Presentationer Spirometri, Umeå 7/5

Spirometri, Helén Bertilsson, Umeå 2019-05-07.

Spirometri, Martin Andersson, Umeå 2019-05-07.

2/4 Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Umeå

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Umeå 2019-04-02.

Presentationer/kursmaterial: Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Umeå 2/4

Introduktion LSJ 190402

Kognition Promotiva aspekter MN 190402

Presentation kognitiv ergonomi SN 190402

Kognitiv funktion nedsättningar och utredningar IA 190402

Rehabilitering kognitiv funktion LSJ 190402

Rehabilitering kognitiv funktion IA 190402

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016

Kognitiv ergonomi RV kort

Kognitiv ergonomi RV lång

Referenslista kognitiv utbildning

21/3 Hälsoeffekter av svetsning, Gällivare

Hälsoeffekter av svetsning, Gällivare 2019-03-21.

Presentation Hälsoeffekter av svetsning, Gällivare 21 mars.

Hälsoeffekter av svetsning

28/2 Hälsoeffekter av svetsning, Umeå

Hälsoeffekter av svetsning, Umeå 2019-02-28.

Presentation Hälsoeffekter av svetsning, Umeå 28 februari.

Hälsoeffekter av svetsning

13/2 Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Östersund

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Östersund 2019-02-13.

12/2 Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Sundsvall

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Sundsvall 2019-02-12.

Presentationer/kursmaterial: Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Sundsvall 12/2, Östersund 13/2

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016

Introduktion, Lisbeth Slunga Järvholm

Kognition: Promotiva aspekter, Maria Nordin

Kognitiv ergonomi RV kort

Kognitiv ergonomi RV lång

Kognitiv ergonomi, Sofia Nording

Kognitiv funktion, nedsättningar, utredning

Referenslista kognitiv utbildning

Rehabilitering kognitiv funktion, Lisbeth Slunga Järvholm

Rehabilitering kognitiv funktion

12/2 Nätverksträff för ergonomer Norrland

Nätverksträff ergonomer Norrland, Umeå 2019-02-12.

Hitta till beteendemedicin/livsmedicin, Tvistevägen 48 Umeå.

Presentationer Nätverksträff ergonomer Norrland 12/2

ADA+ Ergonomer feb 2019

HälsoSAM

Radialtunnelsyndrom

Rehabilitering nackbesvär

UTBILDNINGAR 2018

6/12 Hälsoeffekter av svetsning

Hälsoeffekter av svetsning, Sundsvall 2018-12-06.

Konferens: Fysisk aktivitet och hälsa

Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå 2018-1107–08.

24/10 MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete, Umeå 2018-10-24.

23/10 MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete, Umeå 2018-10-23.

3/10 Gravida i arbete

Gravida i arbete, Sunderby sjukhus Luleå 2018-10-03.

Presentationer 3/10

Gravida i arbete. Helén Bertilsson, Ingrid Liljelind och Martin Andersson, arbets- och miljömedicin Umeå.

4/9 Nätverksträff för ergonomer i Norrland

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå 2018-09-04.

Presentationer 4/9

Helkroppsvibrationer – grundläggande. Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå.

Helkroppsvibrationer och hälsoeffekter. Jens Wahlström, inst. för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

Äldre i arbetslivet – what’s out there. Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå.

Pensionspreferens. Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå.

Aktivitetsbaserade kontor. Viktoria Wahlström, inst. för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

Slutrapport AKTIKON.

22-23/5 Fukt i byggnaden – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Östersund, Clarion Hotel Grand

Fortbildning: Fukt i byggnaden, Östersund 2018-05-22–2018-05-23.

Presentationer 22-23/5

Fukt och inomhusmiljö. Berit Edvardsson, Arbets- och miljömedicin Umeå.

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder. Bo Glas Yrkesdermatologen Umeå.

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel. Bo Glas, Yrkesdermatologen Umeå.

SWESIAQ-modellen. Bo Glas, Yrkesdermatologen Umeå.

Kap 1 – Fukt allmänt och fukt i luft. Anders Jansson, RISE.

Kap 2 – Fukt i material och fukttransport. Anders Jansson, RISE.

Kap 3 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1. Anders Jansson, RISE.

Kap 4 – Tolkning av uppmätta värden och analyser. Anders Jansson, RISE.

Kap 5 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2. Anders Jansson, RISE.

Kap 6 – Fuktskador och åtgärder. Anders Jansson, RISE.

Kap 7 – Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen. Anders Jansson, RISE.

18/4 Hand-armvibrationer, Österund, Hotell Clarion Grand

Fortbildning: Hand-armvibrationer, Östersund 2018-04-18.

10/4 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Umeå, Umeå Folkets Hus

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Umeå 2018-04-10.

Presentationer ADA+ 10/4

ADA+. Therese Eskilsson, Tina Mårdvall, Sofia Nording – stressrehabiliteringen Västerbotten.

ADA+. Lisbeth Slunga Järvholm, arbets- och miljömedicin Västerbotten.

21/2 Spirometri, Umeå, Hotell Björken

Fortbildning: Spirometri. Umeå 2018-02-21.

Presentationer från 21/2

Spirometri FHV. Martin Andersson, arbets- och miljömedicin Umeå.

Spirometri. Helén Bertilsson, arbets- och miljömedicin Umeå.

6/2 Nätverksträff ergonomer Norrland, Sundsvall, Quality Hotel

Nätverksträff Ergonomer Norrland, Sundsvall 2018-02-06.

Presentationer från 6/2

Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta. Thomas Torstensson, Länssjukhuset Sundsvall.

Vibrationer och kyla. Daniel Carlsson, Länshälsan Sundsvall.

Vibrationsstickan Ergoarmmeter. Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå.

Handintensivt arbete. Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå.

23/1 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Sundsvall, Quality Hotel

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Sundsvall 2018-01-23.

24/1 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Östersund, OSD Kongress

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Östersund 2018-01-24.

Presentationer ADA+ Sundsvall/Östersund 23 och 24 januari

ADA+ Sundsvall/Östersund. Lisbeth Slunga Järvholm: Arbets- och miljömedicin. 

ADA+ Sundsvall/Östersund. Therese Eskilsson, Sofia Nording, Maud Steneberg: Stressrehab.

UTBILDNINGAR 2017

15-16/11 Arbets- och miljömedicinskt höstmöte, Umeå

Höstmöte AMM, Umeå 2017-11-15–16.

18-19/10 Fukt i byggnaden – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Luleå, Elite Stadshotell

Fukt i byggnaden, Luleå 2017-10-18–2017-10-19.

Presentationer från 18-19/10

Presentation Arbets- och miljömedicin Umeå. Berit Edvardsson, Arbets- och miljömedicin NUS.

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder. Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen NUS.

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel. Bo Glas, yrkes- och miljödermatologen NUS.

SWESIAQ-modellen. Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen NUS.

Kap 1: Fukt allmänt och fukt i luft. Anders Jansson, RISE.

Kap 2: Fukt i material och fukttransport . Anders Jansson, RISE.

Kap 3: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1. Anders Jansson, RISE.

Kap 4: Tolkning av uppmätta värden och analyser. Anders Jansson, RISE.

Kap 5: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2. Anders Jansson, RISE.

Kap 6: Fuktskador och åtgärder. Anders Jansson, RISE.

Kap 7: Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen. Anders Jansson, RISE.

11/10 Hand-armvibrationer, Kiruna, Hotell Scandic Ferrum

Fortbildning: Hand-armvibrationer, Kiruna 2017-10-11.

28/9 Ventilation och inomhusmiljö – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Umeå, Hotell Björken

Ventilation och inomhusmiljö, Umeå 2017-09-28.

Presentationer från 28/9

Introduktion ventilation och inomhusmiljö. Berit Edvardsson, Klinisk miljömedicin.

Presentation ventilation och inomhusmiljö. Lars Ekberg, CIT Energy Management AB.

5/9 Nätverksträff ergonomer Norrland, Luleå Stadshotell

Nätverksträff ergonomer Norrland, Luleå 2017-09-05.

Presentationer från 5/9

Genus. Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet.