Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin har ett arbetsmedicinskt och ett miljömedicinskt regionuppdrag. Det innebär en gemensam satsning inom norra sjukvårdsregionen för att säkerställa utveckling, forskning, spetskompetens och utbildning inom området.

För mer information, besök arbets- och miljömedicins webbplats.