Grund- och fortsättningskurs i GCP i oktober

Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP)

Tisdag 9 oktober, 08.30-16.30 på Norrlands universitetssjukhus eller via videolänk till sjukhuset i Sundsvall, Östersund och Sunderbyn. Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar. Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier. Mer information och riktlinjer för anmälan här:
GCP-grundkurs

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Onsdag 10 oktober, 08.30-16.30 på Norrlands universitetssjukhus eller via videolänk till sjukhuset i Sundsvall, Östersund och Sunderbyn. Kursen vänder sig till dig som tidigare gått endagarskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och vill fördjupa dina kunskaper. Gästföreläsare på fördjupningskursen är ordförande från regionala Etikprövningsnämnden i Umeå och representant från Läkemedelsverket. Mer information och riktlinjer för anmälan här:
GCP-fördjupningskurs