Norrlandspriset

År 2015 beslutades att vartannat år i samband med Norrskenskonferensen dela ut ett pris till forskare som gjort betydande insatser för forskningen i Norra sjukvårdsregionen enligt kriterier nedan.

  • Pris 1 – Framgångsrik forskningssamverkan i Norrland. Detta pris delas ut till etablerad forskare som erhållit upprepade anslag från VisareNorr som huvudsökande. Forskaren har personligen bidragit till bestående FoUU-samverkan, är väl etablerad, har god forskarutbildning, meriterande externa anslag och hög produktivitet. Personen har på ett konstruktivt sätt verkat för att utveckla forskning och utbildning regionen.
  • Pris 2 – Lovande yngre forskare i Norrland. Detta pris delas ut till en forskare som nyligen disputerat (senaste sju åren) och som efter detta etablerat forskningssamarbete inom den norra regionen genom att bilda en ny god, och fruktbar forskningsmiljö. Forskaren har också uppvisat goda forskningsresultat samt producerat meriterande publikationer.

Pristagare 2019:

Ulf Gunnarsson och Karin Strigård erhöll pris 1 och Sebastian Mukka erhöll pris 2.