Avrapportering

På projekt som tilldelas anslag ställs krav på vetenskaplig och ekonomisk slutrapport. De som tilldelats anslag ska också redovisa sina projekt och uppnådda resultat för Norra sjukvårdsregionförbundet och vid regionala FoU-dagar. Det kan ske i form av föredrag, poster och skriftlig redovisning som upprättas i samband med FoU-dagarna. I respektive basenhets årsrapport till det egna landstinget ska också pågående forskningsprojekt med stöd av VISARE NORR redovisas.

Vid publicering ska anges att forskningsanslag erhållits från VISARE NORR, Norra sjukvårdsregionförbundet (VISARE NORR Fund, Northern country councils Regional federation).

Från och med Visare Norr 2022 är medlen 2-åriga och dispositionstiden kvarstår på 2 år. Vetenskaplig slutrapport på svenska och ekonomisk slutrapport av hela projektet ska göras senast den 30 april året därpå. Rapporteringen sker i ansökningssystemet. Anvisningar skickas till huvudsökande ca 1 månad innan detta ska ske. Om du under denna tid  fått mer medel från VISARE NORR skall slutrapporterna göras när dispositionstiden för de nya medlen går ut.

Efter beslut i FUI-rådet gäller följande om inte projektet slutrapporterats:

  • Huvudsökande som inkommit med ekonomisk redovisning, men ej inkommit med slutrapport efter två påminnelser är ej behörig att ansöka vid nästa ansökningstillfälle.
  • Huvudsökande som efter två påminnelser ej inkommit med ekonomisk redovisning är ej behörig att söka medel från VISARE NORR igen.

Vid ansökan godkänner huvudsökande samtidigt att den vetenskapliga slutrapporten publiceras på VISARE NORRs hemsida.

http://www.researchweb.org/is/visarenorr