Utbildningar

Grundkurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 27 februari 2020

Grundkursen i Good Clinical Practice (GCP) vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar.

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

Kursen hålls på plats på Sundsvalls sjukhus med möjlighet till deltagande via videolänk från Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Norrbotten.

Information om anmälan (PDF)

Sista dag för anmälan är den 21 februari.

————————————————————————–

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 26 november 2019

Fördjupningskursen vänder sig till dig som har tidigare gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper.

Information om anmälan (PDF)

Sista dag för anmälan: 18 november 2019

————————————————————————–

SPSS-föreläsning om linjära mixade modeller och upprepade mätningar

19 november 13.00-15.00

Förkunskapskrav: För att kunna tillgodogöra sig innehållet bör deltagarna ha grundläggande kunskaper i regressionsanalys.
Kursen ges via video i samtliga fyra norrlandsregioner med statistiker på plats.
Kontakta din lokala statistiker för anmälan och mer information:
Region Norrbotten: robert.lundqvist@norrbotten.se
Region Västernorrland: erling.englund@rvn.se
Region Jämtland Härjedalen: anna.lindam@regionjh.se
Region Västerbotten: Anmälan via Registercentrum Norr statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se
I Umeå hålls föreläsningen i Regionens hus vid Norrlands universitetssjukhus, sal Västerbottensrummet.

——————————————————————————-

Statistikföreläsning i Excels pivottabeller

21 november 13.00-15.00

Förkunskapskrav: Inga, men det kan vara bra att repetera basala funktioner i Excel för att lättare hänga med. Medtag egen dator.
Kursen ges via video i samtliga fyra norrlandsregioner med statistiker på plats.
Kontakta din lokala statistiker för anmälan och mer information:
Region Norrbotten: robert.lundqvist@norrbotten.se
Region Västernorrland: erling.englund@rvn.se
Region Jämtland Härjedalen: anna.lindam@regionjh.se
Region Västerbotten: Anmälan via Registercentrum Norr statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se
I Umeå hålls föreläsningen på Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B, målpunkt P. Våning 0, konferensrum Barcelona.