Utbildningar

Statistikutbildning 24 mars 13.00: Ordning och reda i data med SPSS

Delta på distans via video. Ring följande nummer:

Videodeltagare inom Sjunet (region, landsting) ringer 12290062
Videodeltagare från Internet (tex universitet, företag) ringer 12290062@video.rvn.se
Deltagare som vill ringa in till mötet från telefon ringer 060-658 29 50 och anger 12290062#

Obs – i Region Västerbotten ges kursen enbart via video, ingen fysisk lokal.

Grundkurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 15 september 2020

Grundkursen i Good Clinical Practice (GCP) vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar.

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

Kursen hålls på Norrlands universitetssjukhus med möjlighet till deltagande via videolänk från Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt Region Norrbotten.

Mer information och möjlighet till anmälan kommer senare.

————————————————————————–

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 17 november 2020

Fördjupningskursen vänder sig till dig som har tidigare gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper.

Kursen hålls på Norrlands universitetssjukhus med möjlighet till deltagande via videolänk från Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt Region Norrbotten.

Mer information och möjlighet till anmälan kommer senare.

————————————————————————–

Statistikföreläsning i Excels pivottabeller

2 april 13.00-15.00

Förkunskapskrav: Inga, men det kan vara bra att repetera basala funktioner i Excel för att lättare hänga med. Medtag egen dator.
Kursen ges via video i samtliga fyra norrlandsregioner med statistiker på plats.
Kontakta din lokala statistiker för anmälan och mer information:
Region Norrbotten: robert.lundqvist@norrbotten.se
Region Västernorrland: erling.englund@rvn.se
Region Jämtland Härjedalen: anna.lindam@regionjh.se
Region Västerbotten: Anmälan via Registercentrum Norr statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se
I Umeå hålls föreläsningen på Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B, målpunkt P. Våning 0, konferensrum Madrid.