Utbildningar

Lunchseminarium 22 januari klockan 12-13

Hur kan AI hjälpa och stödja svårt sjuka barn för att de ska känna sig delaktiga samt inkluderade i sitt sociala skolsammanhang trots långvariga sjukhusvistelse?

Information: AI-baserad teknik för barn

Eva Mårell-Olsson, Pedagogiska institutionen

Deltagarlänk: https://umu.zoom.us/j/67140981593?pwd=UzdxYmFYTFNQaHFYdVBPZENXNzl4dz09


3 februari klockan  12-13

Poissonregression och “count data” d.v.s. då utfallet är antal personer inom ett viss tidsintervall.
Anna Lindam, Region Jämtland Härjedalen   / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet


Grundkurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 4 mars 2021 08:30 – 16:30

Som en del av Forum Norr samarbetet ges kursen via videolänk till Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

Innehåll: Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

Deltagare: Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar.

Kursavgift: 600 kr (kursintyg ingår)

Sista anmälningsdatum: 26 februari 2021

Anmälningsuppgifter och inbjudan: Anmälan samt inbjudan till GCP-grundkurs den 4 mars

Vid eventuella frågor angående kursen, hör av dig till kontaktperson i respektive region.
Uppgifter på kontaktperson finns i inbjudan.


Nyhet!

Repetitionskurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle 28 maj 2021.

Denna nya repetitionskurs vänder sig till dig som har gått GCP grundkurs någon gång de senaste 5 åren och behöver en repetition av Good Clinical Practice.

Mer information om anmälning, tid och program kommer senare.


Statistik seminarium våren 2021

24 februari kl 12-13

Excel som verktyg för att ta fram tabeller och diagram – pivottabeller
Robert Lundqvist, Region Norrbotten / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

15 mars kl 12-13

Vanliga metodfel i statistik som hittas i medicinska forskningsartiklar
Per Liv, Region Västerbotten/ institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

5 april kl 12-13

Power/stickprovsdimensionering
Simon Vallin, Region Västerbotten / institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

22 april kl 12-13

Vilse i statistikprogramsdjungeln? Om val av statistikprogram, och deras för- och nackdelar för att analysera sina forskningsdata
Robert Lundqvist, Region Norrbotten med flera från Forum Norrs statistikernätverk.

25 maj kl 12-13

SPSS-handhavande
Erling Englund, Region Västernorrland

2 juni kl 12-13

Demonstration av det öppna statistikprogrammet JAMOVI
Therese Kellgren, Region Västernorrland / institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet