Studieförfrågningar (Feasibility)

Behöver du hjälp att identifiera kliniker/prövare för en klinisk studie?

Kliniska Studier Sverige erbjuder företag och akademiska forskare hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare för genomförande av kliniska studier inom landets sex sjukvårdsregioner via de regionala noderna.

Initiativet är under uppbyggnad och utgör en del av den nationella utvecklingssatsningen ”Samordnade studieförfrågningar (feasibility)”. Hjälpen är frivillig och till för er som inte har etablerade kontakter eller vill nå ut bredare i regionerna. Målet är att en studieförfrågan ska nå ut till fler potentiellt intresserade kliniker och prövare i hela landet.

Studieförfrågningar i norra sjukvårdsregionen hanteras av Forum Norr. Förfrågan skickas till forumnorr@regionvasterbotten.se. Inkludera så mycket information som möjligt utan krav på signerat sekretessavtal (s k Confidentiality Disclosure Agreement, CDA). Kortfattad information som underlättar en snabb process inkluderar följande:

  • Indikation och primärt syfte med studien
  • Studiefas (I-IV)
  • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarande
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Förslag på kliniker samt ev. krav på specialistkompetens/utrustning
  • Tid- och enrolleringsplan
  • Namn på prövare som förfrågan redan skickats till
  • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik

Vid behov kan komplettering eller klargörande av ovanstående efterfrågas innan förfrågan skickas ut till sjukvårdsregionens nätverk.

Vill du skicka studieförfrågan till någon av de andra sjukvårdsregionerna? Var god kontakta respektive regional nod enligt kontaktuppgifter nedan.

De sex regionala noderna arbetar med studieförfrågningar på olika sätt. Det innebär att processen för respons tillbaka till frågeställaren kan skilja sig åt, i vissa falla kan ett gemensamt svar ges från noden och i andra fall kommer intresserade prövare att kontakta frågeställaren direkt.

Mejladresser till de regionala noderna:            

Forum Norr
forumnorr@regionvasterbotten.se

Forum Uppsala-Örebro
info-fuo@ucr.uu.se

Karolinska Trial Alliance
feasibility.kta.karolinska@sll.se

Gothia Forum
gothia.forum@vgregion.se

Forum Sydost
kliniskaforskningsenheten@regionostergotland.se

Forum Söder
forumsoder@skane.se                        

 

Information in English: Clinical Study Request (Feasibility)