Statistik i klinisk forskning

Statistikutbildning 24 mars 13.00: Ordning och reda i data med SPSS

Delta på distans via video. Ring följande nummer:

Videodeltagare inom Sjunet (region, landsting) ringer 12290062
Videodeltagare från Internet (tex universitet, företag) ringer 12290062@video.rvn.se
Deltagare som vill ringa in till mötet från telefon ringer 060-658 29 50 och anger 12290062#

Obs – i Region Västerbotten ges kursen enbart via video, ingen fysisk lokal.

——————————————————————————-

Inom Forum Norr finns ett statistikernätverk där representanter från alla fyra regioner i Norra sjukvårdsregionen deltar. Genom detta nätverk kan vi erbjuda stöd och statistisk rådgivning för forskare och andra aktörer över hela norrlandsregionen. 

Inom nätverket finns bred kompetens inom såväl kliniska forskningsstudier såsom epidemiologiska studier och registerstudier. Exempel på tjänster som erbjuds är:

  • Statistisk rådgivning kring studiedesign
  • Datahantering
  • Urvalsberäkningar
  • Analysmetoder 

Kontakta oss gärna med dina förfrågningar angående statistikerstöd:
Region Norrbotten: 
Kontaktperson Robert Lundqvist 
Robert.lundqvist@norrbotten.se 

Region Västernorrland:
Kontaktperson Erling Englund
Erling.englund@rvn.se 

Region Jämtland Härjedalen: 
Kontaktperson Anna Lindam 
Anna.lindam@regionjh.se 

Region Västerbotten: 
Registercentrum Norr, kontaktpersoner Per Liv, Gabriel Granåsen, Simon Vallin,  Henrik Holmberg och Magnus Öberg 
Funktionsbrevlåda:
statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se 

Material från utbildningstillfällen

Länk: Material från utbildning i Upprepade mätningar och linjära mixade modeller i SPSS

Kompendier för statistisk bearbetning i SPSS och Excel
Forum norr har tagit fram ett antal kompendier för grundläggande statistisk bearbetning som kan fungera som stöd för forskare och doktorander. Se länkar nedan.

Gillade du dokumenten eller är det några dokument ni saknar – skicka gärna ett mail och berätta.

Rådgivning av statistiska metoder vid ansökan om forskningsmedel
Via Registercentrum Norr ges möjlighet att kostnadsfritt konsultera statistiker innan ansökan om forskningsmedel lämnas in. Läs mer här:
Rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer