Statistik i klinisk forskning

Inom Forum Norr finns ett statistikernätverk där representanter från alla fyra regioner i Norra sjukvårdsregionen deltar. Genom detta nätverk kan vi erbjuda stöd och statistisk rådgivning för forskare och andra aktörer över hela norrlandsregionen. 

Inom nätverket finns bred kompetens inom såväl kliniska forskningsstudier såsom epidemiologiska studier och registerstudier. Exempel på tjänster som erbjuds är:

  • Statistisk rådgivning kring studiedesign
  • Datahantering
  • Urvalsberäkningar
  • Analysmetoder 

Statistikernätverket inom Forum Norr ger återkommande seminarier i statistisk metod

Material från utbildningstillfällen

Rådgivning av statistiska metoder vid ansökan om forskningsmedel

Via Registercentrum Norr ges möjlighet att kostnadsfritt konsultera statistiker
innan ansökan om forskningsmedel lämnas in.

Rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

Kontakta oss gärna med dina förfrågningar angående statistikerstöd

Region Norrbotten
Kontaktperson: Robert Lundqvist
Robert.lundqvist@norrbotten.se 

Region Västernorrland
Kontaktperson: Erling Englund
Erling.englund@rvn.se 

Region Jämtland Härjedalen
Kontaktperson: Anna Lindam
Anna.lindam@regionjh.se 

Region Västerbotten
Registercentrum Norr

Kontaktpersoner:
Per Liv
Gabriel Granåsen
Simon Vallin
Henrik Holmberg
Therese Kellgren
Christel Häggström
Oscar Öhman

statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se