Mallar och checklistor

Representanter från samtliga noder inom satsningen Kliniska Studier Sverige har genom kartläggning och behovsanalys tillsammans identifierat ett antal mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier. Nedan återfinns de första mallarna som tagits fram som kan vara till hjälp att utgå från för läkemedelsstudier. Dessa kan laddas ner och modifieras utifrån behov i studiearbetet.
Ansvarig för mallarna är det nationella QA-nätverk inom nodorganisationerna kopplade till Kliniska Studier Sverige. Mallarna kommer att ses över regelbundet av det nationella QA-nätverket. Har du frågor kring mallarna eller synpunkter, vänligen kontakta forumnorr@regionvasterbotten.se så lyfter vi synpunkterna vidare till QA-nätverket.
För mer information och kontaktuppgifter till övriga noder, se: Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier