Kliniskt studiestöd

_V6A6144


Forum Norr har kunskap och kompetens att stödja uppdragsgivare/forskare under planering, start, genomförande och avslut av kliniska studier. Uppdragsgivare som anlitar oss väljer om det är aktuellt med stöd vid delar av eller hela studien.

Exempel på våra tjänster inom administrativt studiestöd;

 • Ansökan till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket
 • Anmälan till ClinicalTrials.gov
 • Case Report Form (CRF)
 • Good Clinical Practice (GCP) utbildning och support*
 • Monitorering
 • Statistikerstöd
 • Studieavslut (Slutrapportering av studie)
 • Studieprotokoll (skriva/ge stöd)
 • Studieförfrågningar (feasibility)
 • Stöd vid projektledning/projektplanering
 • Support vid avtalsskrivning  och kostnadsberäkning t.ex. mellan klinik och läkemedelsföretag
 • Support vid säkerhetsrapportering / SUSAR

*Som stöd för kvalitetssäkring och vid GCP-frågor anlitar Forum Norr Anders Hellgren, Hellgren GCP Consulting AB. Anders har gedigen erfarenhet inom området GCP och kliniska prövningar.

Kortare rådgivning kring forskningsrelaterade frågor är kostnadsfri, engagemang som kräver mer omfattande arbete debiteras.

För mer information kontakta forumnorr@regionvasterbotten.se eller ditt regionala KFC  (se länk för kontaktuppgifter och för information om lokaler, utrustning mm).